Xuất bản thông tin

Để triển khai thực hiện về luật ATGT và nâng cao ý thức chấp hành tham gia ATGT của bộ GTVT 2012 – 2013.

Để triển khai thực hiện về luật ATGT và nâng cao ý thức chấp hành tham gia ATGT của bộ GTVT 2012 – 2013.

Sáng Thứ hai ngày 01/4/2013 Liên Đội Trường THCS Tràng Lương đã triển khai nhắc nhở học sinh khi tham gia giao thông phải chấp hành tốt về luật giao thông như: Chưa đến tuổi vị thành niên không được đi xe máy, đi xe đạp điện tới trường phải đội mũ bảo hiểm.

 

Hình ảnh minh họa

- CTV- Thu Thảo -