Xuất bản thông tin

Ký cam kết thực hiện an toàn giao thông

Ký cam kết thực hiện an toàn giao thông

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học, đặc biệt là vào đầu năm học 2013-2014, chiều nay 30/9/2013 trường THCS Tràng Lương đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc: Không vi phạm trật tự an toàn giao thông

 Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học, đặc biệt là vào đầu năm học 2013-2014, chiều nay 30/9/2013 trường THCS Tràng Lương đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc: Không vi phạm trật tự an toàn giao thông;  không tàng trữ, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác; không hút thuốc lá, uống rượu, bia, đánh bạc; không tham gia hoặc truyền bá cho các hoạt động mê tín dị đoan.Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo;đảm bảo trật tự ATGT; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường kiếm tra, giám sát và giáo dục học sinh, không để học sinh  xa vào các tệ nạn xã hội. Đồng thời qua đó nhằm góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương trên địa bàn trong nam học 2013 - 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Các đồng chí trong BGH và Đại diện Đoàn TN nhà trường ký cam kết

Các đồng chí giáo viên ký cam kết

                                                                                                              THU HUYỀN