Xuất bản thông tin

NGÀY PHÁP LUẬT Ở TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG

NGÀY PHÁP LUẬT Ở TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG

Hưởng ứng " Ngày pháp luật Việt Nam" ( 9/11/2014), ngày 03/11/2014 trường THCS Tràng Lương tổ chức "Ngày pháp luật" năm 2014 với chủ đề: "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước


"Ngày pháp luật" năm 2014 của nhà trường nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan thiết thực đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân.

Thầy Đỗ Đăng Chức-Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu

     Trong "Ngày pháp luật", cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường được nghe tuyên truyền về luật giáo dục; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông do các thầy cô giáo của trường trình bày, và tuyên truyền, phổ biến luật giao thong. Đặc biệt là đồng chí Vũ Duy Tráng – Cán bộ tư pháp xã Tràng Lương đã chia sẻ những tình huống pháp luật và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống học sinh như: kiến thức về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh và thực hiện văn hóa giao thông của các em.

Ông Vũ Duy Tráng-Cán bộ tư pháp xã Tràng Lương

tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh

     "Ngày pháp luật" đã trở thành hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là đối với học sinh giúp các em hiểu và tự bảo vệ mình trước hiện trạng báo động về bạo lực gia đình và vấn đề xâm hại trẻ em đang ngày một gia tăng trên cả nước.

Toàn Cảnh buổi tuyên truyền

 

                                                                                       Ngọc Lan