Xuất bản thông tin

Trường THCS Tràng Lương tổ chức tuyên truyền về chính quyền điện tử

Trường THCS Tràng Lương tổ chức tuyên truyền về chính quyền điện tử

Thực hiện công văn số 9588/PGD&ĐT-CNTT thị xã Đông Triều ngày 31/12/2015 về việc triển khai các nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử trong các trường THCS, ngày 8/1/2015 trường THCS Tràng Lương đã tổ chức tuyên truyền về chính quyền điện tử tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.


Thầy TPT Đội Hoàng Văn Thắng tuyên truyền chính quyền điện tử tới cán bộ

 giáo viên trong nhà trường...

 

        Tại buổi tuyên truyền, thầy Hoàng Văn Thắng- TPT Đội đã nêu rõ lợi ích, tầm quan trọng trong việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công; các chủ trương chính sách, lộ trình giải pháp thực hiện của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công.

 

...và tích hợp với giờ chào cờ đầu tuần để tuyên truyền tới các em học sinh

       

        Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, trường THCS Tràng Lương đã tiến hành thành lập ban tuyên truyền chính quyền điện tử trong nhà trường, đồng thời nhấn mạnh việc tuyên truyền tập trung cho toàn thể giáo viên và học sinh vào các giờ chào cờ đầu tuần, các giờ sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt vào thứ 7 hàng tuần; phối hợp với các đồng chí phụ trách CNTT và giáo viên dạy tin học để tuyên truyền và thực hành trên máy tính. Thời gian thực hiện từ ngày 5/1/2016 đến hết ngày 26/1/2016.

                                                                                             - Minh Tân -