Xuất bản thông tin

Tuyên truyền phòng, chống AIDS toàn cầu và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12/2013)

Tuyên truyền phòng, chống AIDS toàn cầu và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12/2013)

Sáng ngày 04/12/2013, trong giờ hoạt động giữa giờ, Liên đội trường THCS Tràng Lương đã tổ chức tuyên truyền đến các em học sinh trong toàn trường về việc phòng chống HIV/AIDS.

           Hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12/2013), tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013. Sáng ngày 04/12/2013, trong giờ hoạt động giữa giờ, Liên đội trường THCS Tràng Lương đã tổ chức tuyên truyền đến các em học sinh trong toàn trường về việc phòng chống HIV/AI

Toàn cảnh từ trên nhìn xuống

Các em học sinh

          Tại buổi tuyên truyền, cô Đào Thu Trang – nhân viên y tế nhà trường đã tiến hành phát 156 tờ rơi có nội dung nêu rõ về căn bệnh HIV/AIDS; các con đường lây nhiễm HIV/AIDS, mức độ nguy hiểm, các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao; cách phòng tránh HIV/AIDS, các quan niệm sai lầm và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV/AIDS…..

          Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến mới trong học sinh về cách phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS. Từ đó mỗi em có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ mình và tuyên truyền lại cho người thân trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư nơi các em sinh sống, để cùng nhau phòng, chống HIV/AIDS; không phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS…

                                                                                                                     CTV: Ngọc Lan