Xuất bản thông tin

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM A (H5N1)

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM A (H5N1)

Trường THCS Tràng Lương tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống dịch cúm A(H5N1) cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh

Ngày 06/11/2012 tại trường THCS Tràng Lương tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống dịch cúm A(H5N1) cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh đã được ông Trần Văn Ký trạm trưởng trạm Y t ế xã nói về nguyên nhân, cách ph òng bệnh và cách xử lý khi bị mắc bệnh dịch cúm A (H5N1) với nội dung tuyên truyền sâu sắc về chuyên môn cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của trường đã hiểu và biết cách phòng chống bệnh dịch cúm A(H5N1)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TUYÊN TRUYỀN
Ông Trần Văn Ký-Trạm trưởng Trạm Y tế xã mô tả biểu hiện của bệnh dịch cúm A H5N1
Ông Trần Văn Ký-Trạm trưởng Trạm Y tế xã hướng dẫn cách phòng chống dịch cúm A H5N1
 

CTV: Huyền Trang