Xuất bản thông tin

Tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản cho các em lứa tuổi vị thành niên.

Tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản cho các em lứa tuổi vị thành niên.

Để giúp các em có sức khỏe tốt, có những hiểu biết và kỹ năng cần có để tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mình, Trường THCS Tràng Lương phối hợp với Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Đông Triều tổ chức tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản cho các em lứa tuổi vị thành niên.

Với thời lượng không dài nhưng cũng đủ để các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về giới tính như: sự phát triển tâm sinh lý; giáo dục giới tính; giáo dục sức khoẻ tình dục lành mạnh và an toàn, các biện pháp phòng và tránh thai, phòng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Ngoài ra những kiến thức về giáo dục giới tính còn giúp các em có một quan điểm tích cực về tình dục, đồng thời cung cấp các thông tin và kỹ năng để các em có được thái độ và hành vi đúng, hiểu biết và có trách nhiệm về những quyết định của mình.

                                                                                                       Ngọc Lan