Asset Publisher

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ TÀI NĂNG TRẺ

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ TÀI NĂNG TRẺ

Mặc dù còn khó khăn nhưng 177/177 học sinh toàn trường đã hăng hái tham gia quyên góp với tổng số tiền 340.000đ. Số tiền tuy không nhiều nhưng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quý trọng nhân tài của những chủ nhân tương lai đất nước.

 

Để cùng góp phần ươm mầm thắp sáng những tài năng của huyện Đông Triều nói riêng, của tỉnh Quảng Ninh nói chung hôm nay ngày 05 ngày 03 năm 2013 trường THCS Tràng Lương cùng với các trường THCS trong toàn huyện đã cùng chung tay quyên góp ủng hộ quỹ tài năng trẻ.

 

Đại diện các em học sinh lên quyên góp

Mặc dù còn khó khăn nhưng 177/177 học sinh toàn trường đã hăng hái tham gia quyên góp với tổng số tiền 340.000đ. Số tiền tuy không nhiều nhưng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quý trọng nhân tài của những chủ nhân tương lai của đất nước.

                                                                             CTV: Thu Thảo