Asset Publisher

Tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Chiều nay, ngày 26 tháng 9 năm 2013, trường THCS Tràng Lương đã tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên trong trường phương pháp dạy học "Bàn tay năn bột".

 Với mục đích giới thiệu và triển khai đến toàn bộ giáo viên trong nhà trường thêm một phương pháp mới, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

          Tuy nhà trường chưa được chọn làm thí điểm phương pháp dạy học "Bàn tay năn bột" những toàn thể cán bộ giáo viên luôn ý thức được tầm quan trọng và hiệu quả mà phương pháp đem lại trong quá trình Dạy-Học . Vì vậy mà nhà trường đã triển khai và khuyến khích giáo viên tích cực áp dụng phương pháp mới này.

Thông qua buổi tập huấn, bước đầu các đồng chí giáo viên đã hiểu và có thể ứng dụng được vào mỗi bài dạy một cách khoa học, góp phần thực hiện tốt năm học 2013-2014 của trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TẬP HUẤN

Đ/c Nguyễn Bích Hảo - Giáo viên được trực tiếp đi lĩnh hội phương pháp "Ban tay năn bột" đanh giới thiệu tổng quát về phương pháp

Đ/c Hảo - Hướng dẫn các giáo viên về phương pháp

                                                                                                                          Thanh Tuân