Asset Publisher

Trường THCS Tràng Lương tổ chức quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017.

Trường THCS Tràng Lương tổ chức quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017.

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT, Sáng ngày 20/02/2017, sau tiết chào cờ đầu tuần, trường THCS Tràng Lương đã tổ chức quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị.


Đ/c Nguyễn Văn Dũng- Hiệu trưởng nhà trường quán triệt các nội dung yêu cầu tại Hội nghị

 

        Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai và thông qua các kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; kế hoạch số 96 ngày 02/02/2017 của phòng GD&ĐT Đông triều về quán triệt, triển khai và cam kết: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Qua đó tổ chức ký cam kết giữa phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên với hiệu trưởng cho 17/17 CBGV,NV(đạt 100%).

 

CBGV, NV nhà trường thực hiện ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

 

-Minh Tân-