Asset Publisher

Trường THCS Tràng Lương tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho cán bộ giáo viên

Trường THCS Tràng Lương tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online cho cán bộ giáo viên

Căn cứ theo chương trình nội dung triển khai tại buổi tập huấn ngày 09/10/2015 của ngành về việc tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online, ngày 16/10/2015, BGH trường THCS Tràng Lương đã chỉ đạo tổ chức tập huấn tới toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.


      Tại buổi tập huấn, thầy Nguyễn Văn Hải đã hướng dẫn và triển khai đầy đủ các yêu cầu, nội dung và kĩ thuật cơ bản của việc soạn, duyệt giáo án trên hệ thống online. Khẳng định đây là một nội dung mới, đòi hỏi mỗi giáo viên cần thực hiện nghiêm túc, có ý thức và tự giác cao và đặc biệt là đòi hỏi phải có nghiệp vụ, trình độ tin học thành thạo.

      Cũng qua buổi tập huấn, BGH nhà trường đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phản hồi của giáo viên về những điểm tích cực, thuận lợi cũng như những bất cập của phần mềm trong quá trình thực hiện.

 

Thầy Hải - phụ trách CNTT  hướng dẫn chi tiết tới CBGV các kỹ thuật cơ bản của phần mềm

                                                                                                                                                                     CTV: Minh Tân