Asset Publisher

Trường THCS Tràng Lương tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Trường THCS Tràng Lương tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số1016/KH-PGD&ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều về việc tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" trong ngành Giáo dục năm 2017; Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học của trường THCS Tràng Lương năm học 2017-2018, chiều ngày 28/10/2017, trường THCS Tràng Lương đã tiến hành tổ chức tuyên truyền ngày pháp luật năm 2017 tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.


Quang cảnh buổi lễ tuyên truyền của thầy và trò nhà trường

 

        Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đỗ Đăng Chức- phó hiệu trưởng- trưởng ban tuyên truyền pháp luật nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp và nghĩa vụ của nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Thông qua đó giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành.

        Kết thúc buổi tuyên truyền, thầy Nguyễn Văn Dũng- Hiệu trưởng nhà trường khẳng định cần hưởng ứng Ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý giáo dục.

 

Thầy Đỗ Đăng Chức- PHT tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Ngày pháp luật

năm 2017 tới CB, GV, NV và học sinh toàn trường

 

        Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của thể cán bộ giáo viên và các em học sinh về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong nhà trường; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

 

- Minh Tân-