Xuất bản thông tin

Chuyên đề dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột - dạy tích hợp kiến thức liên môn"

Chuyên đề dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột - dạy tích hợp kiến thức liên môn"

Ngày 14/04/2014 trường THCS Tràng Lương tổ chức chuyên đề dạy theo phương pháp " Bàn tay nặn bột - dạy học tích hợp" qua các tiết dạy thể nghiệm ở các môn Sinh học, Tiếng anh, Mĩ thuật, Toán. Các tiết học đã gắn liền với thực tiễn cuộc sống, hướng tới phát huy tính tích cực của học sinh, thiết bị dạy học đã được sử dung hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy học

           BGH trường THCS Tràng Lương xác định đổi mới phương pháp dạy học góp phần cơ bản cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ đạo trọng tâm về đổi mới phương pháp của nhà trường năm học 2013- 2014 đó là: Dạy theo phương pháp kiến thức liên môn, phương pháp bàn tay nặn bột, bản đồ tư duy v.v..., đẩy mạnh việc soạn giảng bằng giáo án điện tử. Đặc biệt mỗi tiết học đều được gắn việc giáo dục đạo đức cho học sinh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục môi trường, giáo dục địa phương.

Giờ Toán của cô Nguyễn Thị Huyền

          Qua các giờ học, các em học sinh học với tinh thần sôi nổi, năng động trong lớp, vượt qua được sự nhút nhát, bị động và các em còn học được cách lắng nghe, phê bình, thông cảm, biết giúp đỡ người khác, tôn trọng các qui tắc chung. Đồng thời các em học sinh có thể vận dụng tất cả các kiến thức đã học ở từng môn để giải quyết một  tình huống xảy ra trong cuộc sống, tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, thúc đẩy việc gắn kiến thức lí thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống.

Giờ dạy môn Tiếng Anh của thầy Nguyễn Quang Minh

Sau các tiết dạy chuyên đề mỗi cán bộ, giáo viên của nhà trường đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và vận dụng các kiến thức liên môn trong giảng dạy để có thể áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, các phương pháp dạy học này sẽ tiếp tục làm phong phú, hiệu quả hơn trong việc đổi mới phương pháp dạy học của trường.

Giờ dạy môn Mỹ thuật của cô Ngô Thị Hồng Lương

Buổi chuyên đề thành công tốt đẹp sẽ là nguồn động viên to lớn để thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

 

Giờ dạy môn SInh học của cô Bùi Thị Thu Hương

                                                                                                        CTV: Ngọc Lan