Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Quang Minh
Email: thcs.tl.nqminh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Trường Tiểu học và THCS Tràng Lương - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH&THCS Tràng Lương.
Chức vụ: 
Chuyên môn: Tiếng Anh
Thống kê:  Tổng số bài: 205       Đã duyệt: 171       Tổng điểm: 3

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt