Thông tin thành viên
Họ và tên: Hoàng Thế Hải
Email: thcs.tl.hthai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Khu Mỹ Cụ II - Phường Hưng Đạo - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH&THCS Tràng Lương.
Chức vụ: Giáo Viên
Chuyên môn: - Giáo viên Toán - Tin
Thống kê:  Tổng số bài: 26       Đã duyệt: 26       Tổng điểm: 5

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt