Danh sách bài viết theo chuyên mục

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tràng Lương về thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: Thời gian nghỉ: Từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020

 

V/v cho học sinh đi học trở lại 

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh về thời gian, chương trình học và các điều kiện về an toàn phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau: 1. Thời gian đi học trở lại: Bắt đầu từ thứ 2 ngày 04/5/2020. 2. Phương an chia lớp khi đi học trở lại: + Đối với...