Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

TB: Học sinh 02 khối (Tiểu học và THCS) tiếp tục nghỉ học ở nhà và tham gia học trực tuyến từ ngày 01/02/2021 đến khi có thông báo mới.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu