Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

TB: Học sinh 02 khối (Tiểu học và THCS) tiếp tục nghỉ học ở nhà và tham gia học trực tuyến từ ngày 01/02/2021 đến khi có thông báo mới.

Về việc cho học sin nghỉ học  

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, trường TH&THCS Tràng Lương thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/01/2021 (thứ 5) đến hết ngày 31/01/2021.

V/v cho học sinh đi học trở lại  

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh về thời gian, chương trình học và các điều kiện về an toàn phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau: 1. Thời gian đi học trở lại: Bắt đầu từ thứ 2 ngày 04/5/2020. 2. Phương an chia lớp khi đi học trở lại: + Đối với...

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tràng Lương về thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: Thời gian nghỉ: Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19  

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tràng Lương về thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: Thời gian nghỉ: Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tràng Lương về thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: Thời gian nghỉ: Từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020