Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Về việc cho học sin nghỉ học

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, trường TH&THCS Tràng Lương thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/01/2021 (thứ 5) đến hết ngày 31/01/2021.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu