Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

V/v cho học sinh đi học trở lại

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh về thời gian, chương trình học và các điều kiện về an toàn phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:
1. Thời gian đi học trở lại: Bắt đầu từ thứ 2 ngày 04/5/2020.
2. Phương an chia lớp khi đi học trở lại:
+ Đối với lớp 3; 4; 5: Học buổi sáng, lớp 1; 2 học buổi chiều.
+ Đối với các lớp 6; 7; 8; 9: chia đôi lớp (danh sách học sinh học buổi sáng, buổi chiều giáo viên chủ nhiệm các lớp đã thông báo tới học sinh).
3. Yêu cầu đối với học sinh khi đến trường
- Học sinh phải có số nhật ký để đo, ghi nhiệt độ cơ thể tại nhà trước khi đến trường. có chai nước uống cá nhân cầm theo. Có ít nhất 02 khẩu trang, đeo khẩu trang trên đường đến trường và trong suốt thời gian học tập tại trường.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu