1.jpg
2.JPG
3.JPG
a04042ecb3b148ef11a0 1 .jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tràng Lương về thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:
Thời gian nghỉ: Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 02 / 04 / 2020
7 giờ 30

Đ/c: Hoàng Thế Hải - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Nguyễn Thị Khuyên - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

13 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Thị Luyến - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Dương Thị Đức - TT Tổ 1, 2, 3: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

Cảnh quan, môi trường học đường
Trường học thân thiện-Học sinh tích cực

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 

Trường TH&THCS Tràng Lương thông báo tới toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tràng Lương về thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: Thời gian nghỉ: Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020

Tài nguyên